Home

Weefsels kweken

In een laboratorium kunnen zogenaamde stamcellen worden opgekweekt tot allerlei soorten weefsels, zoals spierweefsel. Deze stamcellen komen vooral voor bij zeer jonge embryos. Ze hebben nog geen speciale functie.

Gekweekte organen uit stamcellen?

Grote toekomst

Ziekten waarbij cellen slechter gaan werken, zoals hersencellen bij de ziekte van Parkinson of hartcellen bij een hartinfarct, kunnen in de toekomst met weefselkweken uit stamcellen worden behandeld. In de verre toekomst zouden zo zelfs complete organen kunnen worden gekweekt.

Bezwaar tegen het gebruik van embryos

Voor het onderzoek aan weefselkweek wordt gebruik gemaakt van menselijke embryos die zijn overgebleven van reageerbuisbevruchtingen. Daarnaast kunnen ook speciaal embryos gemaakt of zelfs gekloneerd worden om stamcellen te leveren. Vooral tegen dat laatste hebben veel mensen bezwaar.

Lees verder over stamcellen en biotechnologie
Meer artikelen over dit onderwerp

Navelstrengbloed

Menselijke stamcellen uit embryo