Home

Uiterlijk en erfelijke eigenschappen

Het uiterlijk van een organisme wordt in hoge mate bepaald door erfelijke eigenschappen.

Vier verschillende schelpdieren die genetisch zeer aan elkaar verwant zijn, hebben sterk verschillend gevormde schelpen. Variaties aan een zeer klein aantal genen hebben grote verschillen in schelpvorm tot gevolg.

†††††††††† †††††††††† ††††† †††††††

Bij de groei van een schelp spelen drie eigenschappen een rol bij het bepalen van de vorm. Een enkele mutatie kan soms dus grote gevolgen hebben.

Lees hier meer over mutaties (artikel 1, artikel 2).

Behalve erfelijke eigenschappen heeft ook de omgeving invloed op het uiterlijk van een organisme.

Variaties in het uiterlijk kunnen alleen optreden binnen het kader van erfelijke eigenschappen.

Twee individuen van het tropisch zandoogje (Bicyclus anynana) met verschillende vleugeltekeningen en -grootte. De rups van rechtervlinder is opgegroeid bij een hoge temperatuur, de rups van de linkervlinder bij een lage temperatuur.

††

Twee paardebloemen met verschillende afmetingen. De paardebloem links groeit onder gunstige omstandigheden en vertoont normale groei. De paardebloem rechts is klein vanwege gebrekkige groeiomstandigheden.

Biotechnologie: het veranderen van erfelijke eigenschappen

Evolutie werkt omdat de informatie van het DNA niet onveranderlijk is. Mutaties in het DNA die gunstige eigenschappen opleveren voor een organisme geven zo'n individu een voorsprong. Die voorsprong wordt op het nageslacht overgedragen. Biotechnologen maken gebruik van die eigenschap van DNA. Ze brengen kleine veranderingen aan aan het erfelijke materiaal van het organisme en geven organismen zo eigenschappen die ze eerst nog niet hadden.

Om een aantal voorbeelden te bekijken van wat biotechnologen allemaal maken, klik hier.