Home

Het lichaam in kaart

Het lichaam van mensen en†dieren bestaan uit veel verschillende weefsels en organen. Ook in planten worden verschillende onderdelen onderscheiden.†Al deze onderdelen werken met elkaar samen in het uitvoeren van verschillende functies.

Tussen de verschillende soorten organismen bestaan grote verschillen. Toch moeten ze in veel opzichten dezelfde taken kunnen vervullen. Mensen, sprinkhanen en boterbloemen halen adem, planten zich voort en gaan op zoek naar nieuwe leefgebieden.

Klik hieronder om te zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze drie soorten organismen.

†††††††††

Op de volgende pagina maken we een korte reis door het menselijk lichaam.