Home

Zwarte Mees

Wetenschappelijke naam:
Parus ater

Aantal broedparen in Nederland: 30.000-40.000 (1998-2000)
Biotoop: naaldbos

Geluid: Zwarte Mees

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002