Home

Zwartkop

Wetenschappelijke naam:
Sylvia atricapilla

Aantal broedparen in Nederland: 270.000-320.000 (1998-2000)
Biotoop: met name in rijk loofbos, maar ook in parken en aan bosranden

Geluid: Zwartkop

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002