Home

Zwarte Specht

Wetenschappelijke naam:
Dryocopus martius

Aantal broedparen in Nederland: 1100-1600 (1998-2000)
Biotoop: uitgestrekte oudere bosgebieden

Geluid: Zwarte Specht

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002