Home

Zwarte Roodstaart

Wetenschappelijke naam:
Phoenicurus ochruros

Aantal broedparen in Nederland: 27.000-37.000 (1998-2000)
Biotoop: in steden, op fabrieksterreinen en in dorpen

 

Geluid: Zwarte Roodstaart

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002