Home

Zomertaling

Wetenschappelijke naam:
Anas querquedula

Aantal broedparen in Nederland: 1600-1900 (1998-2000)
Biotoop: open, ondiep moeras met rijke vegetatie

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002