Home

Zanglijster

Wetenschappelijke naam:
Turdus philomelos

Aantal broedparen in Nederland: 120.000-160.000 (1998-2000)
Biotoop: bosrijke omgeving en halfopen landschap, maar niet in naaldbos

Geluid: Zanglijster

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002