Home

Wulp

Wetenschappelijke naam:
Numenius arquata

Aantal broedparen in Nederland: 6400-7400 (1998-2000)
Biotoop: kleinschalig akkerlandschap, vochtige heide en vochtige duinvalleien

Geluid: Wulp

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002