Home

Woudaap

Wetenschappelijke naam:
Ixobrychus minutus

Aantal broedparen in Nederland: 10-30 (1998-2000)
Biotoop: moerassen, vaak met bomen, struiken, riet en drijvende vegetatie

Geluid: Woudaap

Copyright: Wil Heemskerk

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002