Home

Witte Kwikstaart

Wetenschappelijke naam:
Motacilla alba

Aantal broedparen in Nederland: 70.000-140.000 (1998-2000)
Biotoop: overal in halfopen gebied, vaak bij bebouwing maar niet in steden

Geluid: Witte Kwikstaart

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002