Home

Winterkoning

Wetenschappelijke naam:
Troglodytes troglodytes

Aantal broedparen in Nederland: 500.000-600.000 (1998-2000)
Biotoop: overal waar voldoende dekking in de vorm van struikgewas aanwezig is

Geluid: Winterkoning

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002