Home

Wilde Eend

Wetenschappelijke naam:
Anas platyrhynchos

Aantal broedparen in Nederland: 350.000-500.000 (1998-2000)
Biotoop: moerassen, meren, sloten in akkers en weilanden en in steden

Geluid: Wilde Eend

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002