Home

Wielewaal

Wetenschappelijke naam:
Oriolus oriolus

Aantal broedparen in Nederland: 4000-5000 (1998-2000)
Biotoop: dichte vochtige loofhoutbestanden, maar ook wel langs bosranden en in hoogstamboomgaarden

Geluid: Wielewaal

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002