Home

Waterral

Wetenschappelijke naam:
Rallus aquaticus

Aantal broedparen in Nederland: 2500-3200 (1998-2000)
Biotoop: moerassen met dichte rietvegetatie

Geluid: Waterral

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002