Home

Waterhoen

Wetenschappelijke naam:
Gallinula chloropus

Aantal broedparen in Nederland: 40.000-55.000 (1998-2000)
Biotoop: overal bij water met rijke oeverbegroeiing

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002