Home

Gaai

Wetenschappelijke naam:
Garrulus glandarius

Aantal broedparen in Nederland: 40.000-60000 (1998-2000)
Biotoop: naald- en gemengd bos

Geluid: Gaai

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002