Home

Vink

Wetenschappelijke naam:
Fringilla coelebs

Aantal broedparen in Nederland: 600.000-700.000 (1998-2000)
Biotoop: vooral in middelhoog geboomte zoals bossen, parken en halfopen cultuurlandschap

Geluid: Vink

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002