Home

Veldleeuwerik

Wetenschappelijke naam:
Alauda arvensis

Aantal broedparen in Nederland: 50.000-70.000 (1998-2000)
Biotoop: heidegebieden, maar ook in weilanden en akkers

Geluid: Veldleeuwerik

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002