Home

Tureluur

Wetenschappelijke naam:
Tringa totanus

Aantal broedparen in Nederland: 20.000-25.000 (1998-2000)
Biotoop: drassige weilanden en ondiepe moerassen

Geluid: Tureluur

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002