Home

Tuinfluiter

Wetenschappelijke naam:
Sylvia borin

Aantal broedparen in Nederland: 120.000-150.000 (1998-2000)
Biotoop: rijke struikvegetaties, zowel in jonge parken als langs bosranden

Geluid: Tuinfluiter

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002