Home

Torenvalk

Wetenschappelijke naam
Falco tinnunculus

Aantal broedparen in Nederland: 5000-7500 (1998-2000)
Biotoop: halfopen landschap; broedt in volledig open landschap in nestkasten

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002