Home

Tjiftjaf

Wetenschappelijke naam:
Phylloscopus collybita

Aantal broedparen in Nederland: 550.000-600.000 (1998-2000)
Biotoop: overal waar de combinatie van bomen met struiken aanwezig is

Geluid: Tjiftjaf

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002