Home

Tapuit

Wetenschappelijke naam:
Oenanthe oenanthe

Aantal broedparen in Nederland: 600-800 (1998-2000)
Biotoop: zandige duin- en heidegebieden met konijnenholen

Geluid: Tapuit

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002