Home

Strandplevier

Wetenschappelijke naam:
Charadrius alexandrinus

Aantal broedparen in Nederland: 270-320 (1998-2000)
Biotoop: zand- en schelpbanken, hoofdzakelijk langs de kust maar soms in het binnenland

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002