Home

Steenuil

Wetenschappelijke naam:
Athene noctua

Aantal broedparen in Nederland: 5500-6500 (1998-2000)
Biotoop: kleinschalig landschap, meestal nabij boerderijen, in hoogstamboomgaarden en bij knotwilgen

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002