Home

Staartmees

Wetenschappelijke naam:
Aegithalos caudatus

Aantal broedparen in Nederland: 30.000-40.000 (1998-2000)
Biotoop: bossen en oudere parken met struikgewas

Geluid: Staartmees

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002