Home

Sprinkhaanzanger

Wetenschappelijke naam:
Locustella naevia

Aantal broedparen in Nederland: 4000-6000 (1998-2000)
Biotoop: rijk begroeide duinen, vochtige heide, drogere delen van moerassen

Geluid: Sprinkhaanzanger

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002