Home

Spotvogel

Wetenschappelijke naam:
Hippolais icterina

Aantal broedparen in Nederland: 17.000-25.000 (1998-2000)
Biotoop: rijke, dichte struikvegetaties

Geluid: Spotvogel

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002