Home

Sperwer

Wetenschappelijke naam
Accipiter nisus

Aantal broedparen in Nederland: 4000-5000 (1998-2000)
Biotoop: open bossen, maar ook in oudere parken en landgoederen

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002