Home

Snor

Wetenschappelijke naam:
Locustella luscinioides

Aantal broedparen in Nederland: 1700-2100 (1998-2000)
Biotoop: uitgestrekte rietmoerassen met schaarse struiken

Geluid: Snor

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002