Home

Smient

Wetenschappelijke naam
Mareca penelope

Aantal broedparen in Nederland: 20-30 (1998-2000)
Biotoop: meren met rijke onderwater- of drijvende vegetatie

Geluid: Smient

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002