Home

Slobeend

Wetenschappelijke naam:
Anas clypeata

Aantal broedparen in Nederland: 8000-9000 (1998-2000)
Biotoop: extensief beheerde, drassige laagveenpolders en ondiepe moerassen

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002