Home

Scholekster

Wetenschappelijke naam:
Haematopus ostralegus

Aantal broedparen in Nederland: 80.000-130.000 (1998-2000)
Biotoop: kwelders, en polders in het binnenland

Geluid: Scholekster

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002