Home

Roodborsttapuit

Wetenschappelijke naam:
Saxicola rubicola

Aantal broedparen in Nederland: 6500-7000 (1998-2000)
Biotoop: droge open gebieden met hogere vegetatie van hoge kruiden en struiken, bijvoorbeeld heide, duinen en langs spoordijken

Geluid: Roodborsttapuit

Bron: Luisteren in het Duin copyright Wil Heemskerk

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002