Home

Roodborst

Wetenschappelijke naam
Erithacus rubecula

Aantal broedparen in Nederland: 350.000-450.000 (1998-2000)
Biotoop: loofbos, maar ook parken en landgoederen

Geluid: Roodborst

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002