Home

Roerdomp

Wetenschappelijke naam:
Botaurus stellaris

Aantal broedparen in Nederland: 200-250 (1998-2000)
Biotoop: uitgestrekte rietmoerassen

Geluid: Roerdomp

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002