Home

Roek

Wetenschappelijke naam:
Corvus frugilegus

Aantal broedparen in Nederland: 60.000-64.000 (1998-2000)
Biotoop: half-open landschap, zoals bosranden, geļsoleerde bosjes en lanen met hoge bomen

Geluid: Roek

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002