Home

Ringmus

Wetenschappelijke naam:
Passer montanus

Aantal broedparen in Nederland: 50.000-150.000 (1998-2000)
Biotoop: boomrijk cultuurlandschap

Geluid: Ringmus

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002