Home

Rietzanger

Wetenschappelijke naam:
Acrocephalus schoenobaenus

Aantal broedparen in Nederland: 20.000-25.000 (1998-2000)
Biotoop: monotone rietmoerassen, maar ook vaak bij structuurrijke verruigde rietstroken

Geluid: Rietzanger

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002