Home

Rietgors

Wetenschappelijke naam:
Emberiza schoeniclus

Aantal broedparen in Nederland: 70.000-100.000 (1998-2000)
Biotoop: langs water waar riet staat

Geluid: Rietgors

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002