Home

Ransuil

Wetenschappelijke naam:
Asio otus

Aantal broedparen in Nederland: 5000-6000 (1998-2000)
Biotoop: allerlei bosgebieden nabij open landschap

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002