Home

Raaf

Wetenschappelijke naam:
Corvus corax

Aantal broedparen in Nederland: 90-100 (1998-2000)
Biotoop: uitgestrekte (naald)bossen, zelden ook in moerasbos

Geluid: Raaf

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002