Home

Putter

Wetenschappelijke naam:
Carduelis carduelis

Aantal broedparen in Nederland: 15.000-20.000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen cultuurgebied en bossige delen in steden

Geluid: Putter

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002