Home

Purperreiger

Wetenschappelijke naam:
Ardea purpurea

Aantal broedparen in Nederland: 370-445 (1998-2000)
Biotoop: uitgestrekte rietmoerassen met bomen nabij poldergebieden

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002