Home

Porseleinhoen

Wetenschappelijke naam:
Porzana porzana

Aantal broedparen in Nederland: 150-300 (1998-2000)
Biotoop: ondiepe, dicht begroeide moerassen

Geluid: Porseleinhoen

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002