Home

Pimpelmees

Wetenschappelijke naam:
Parus caeruleus

Aantal broedparen in Nederland: 275.000-325.000 (1998-2000)
Biotoop: overal waar bomen en struiken aanwezig zijn

Geluid: Pimpelmees

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002