Home

Patrijs

Wetenschappelijke naam
Perdix perdix

Aantal broedparen in Nederland: 9.000-13.000 (1998-2000)
Biotoop: kleinschalige akkerbouwgebieden, meestal op zandgrond

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002