Home

Paapje

Wetenschappelijke naam:
Saxicola rubetra

Aantal broedparen in Nederland: 500-700 (1998-2000)
Biotoop: open gebieden met kruidenrijke vegetatie en schaarse struiken

Geluid: Paapje

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002